Valná hromada Klubu cyklistů roudnických

logo

Vážení členové klubu,

výbor KCR Roudnice nad Labem si dovoluje pozvat všechny členy klubu na Valnou hromadu Klubu cyklistů roudnických, která se uskuteční
v sobotu 5. dubna 2014 od 16.00 hodin v restauraci „U Faustů“ .

P R O G R A M

1) Zahájení a schválení programu
2) Určení zapisovatele (1 člen)
3) Volba návrhové komise (2 členové)
4) Volba ověřovatelů zápisu (2 členové)
5) Zpráva o činnosti v roce 2013
6) Zpráva o hospodaření v roce 2013
7) Zpráva Revizní komise
8) Diskuse
9) Občerstvení
10) Pokračování diskuse
11) Návrh na usnesení a schválení usnesení z VH
12) Závěr

V l a d i m í r U R B A N v. r.
prezident klubu