Propozice Giro 2014

Klub cyklistů roudnických Roudnice nad Labem

__________________________________________________________

 

Giro  de  Zavadilka

Závod pro všechny kategorie, založený již v roce 1967

 

Datum konání:                   sobota 5. července 2014 od 14.00 hodin.

 

Pořadatel:                            Klub cyklistů roudnických – Roudnice n. L.,

ve spolupráci s Obecním úřadem Vědomice.

 

Místo konání – startu:       Vědomice – Zavadilka u Roudnice n. L., okres Litoměřice.

 

Ředitel závodu:                  Vladimír Urban, Alej 17. listopadu 922, 413 01 Roudnice nad Labem, mobil 606 633 631, e-mail  lala@lala.cz

 

Hlavní pořadatel:               Miroslav Štembera, Kozlovice 22, 413 01 Roudnice n. L.,

mobil 721 525 442.

 

Velitel trati:                          Vladimír Kožíšek, Rvačov 124, 413 01 Roudnice n. L.,

mobil 723 067 745.

 

Trať závodu:                     Zavadilka – Chodouny – Polepy – Vrutice – Svářenice – Mastířovice  – Vetlá – Kyškovice – Zavadilka, okruh je rovinatý a měří 21,5 km.

 

Kancelář závodu:              v místě startu od 11.00 hodin do ukončení závodu.

 

Vedoucí kanceláře:           Iveta Prošková, Alej 17. listopadu 1754, Roudnice n. L., mobil 721 244 076, e-mail ivetaproskova@seznam.cz

Přihlášky:                            od 1. června 2014 na www.kcr.cz  nebo v den konání závodu v kanceláři závodu od 11.00 hodin. Startovní čísla se vydávají nejpozději 30 minut před startem prvého družstva.

 

Startují:                                 závodníci, 3 členné družstvo, libovolná kola i složení družstva.

 

Startovné:                            250,- Kč, pro přihlášené předem na www.kcr.cz do 3.července , číslo účtu a symboly platby přijdou potvrzovacím mailem po provedení online registrace. Rozhodující je datum připsání částky na účet proto doporučujeme provést platbu 2-3 dny před ukončením registrace.

Nebo 350,- Kč pro přihlášené na místě v den startu. Platba proběhne v hotovosti při přihlášení.

Předpis:                               závod se koná podle platných Pravidel ČSC a ustanovení tohoto rozpisu. Pořadatel si vyhrazuje právo nutných změn tohoto rozpisu závodu z důvodu nepředvídaných okolností.

 

 

 

 

 

Ceny:                                    prvá 3 družstva kategorie

  • žen
  • mužů
  • rodiny (ve složení rodiče, prarodiče, děti, sourozenci atd., s jedním účastníkem do 18 let).

 

prvá 3 družstva kategorie

  • obec – město (družstvo libovolně složené , ženy, muži a to ze zastupitelů, úředníků, případně strážníků Městské policie)

 

prvá 3 družstva se součtem věku členů družstva

  • do 50, do 90 let včetně, 91 – 120, 121 – 150, 151 -180,

181 – 210 let a 211 a více .

 

Mimořádné ceny:               ceny pro nejstaršího a nejmladší účastníky.

 

Zdravotní zajištění:           lékař, zdravotní sestra a sanitní vozidlo,

Podřipská nemocnice  ( 416 838 111, tísňové volání 155

 

Předpis:                               závod se jede jako časovka tříčlenných družstev, závodí se v duchu pravidel ČSC, fair play a dle tohoto rozpisu.

 

Ustanovení:                        jede se za otevřeného silničního provozu!  Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu. Cyklistická přílba je povinná, každý účastník jede na vlastní účet a nebezpečí a za nehody a jejich následky, které zavinil je sám odpovědný, doporučený je průkaz zdravotní pojišťovny, stejné dresy členů družstva jsou žádoucí. Před startem podepíše každý účastník prezenční listinu. Jízda za motorovými vozidly a jich se přidržování se trestá diskvalifikací celého družstva.

 

 

Tento rozpis byl schválen:  Výborem KCR dne 5.dubna 2014

 

 

 

Václav  T Y L                                                                          Vladimír  U R B A N

starosta obce Vědomice                                                                            ředitel závodu